Telefoonhoesje.nl | Telefoonhoesjes online bestellen
0
Winkelwagen
€ 0,00

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

MAVR Commerce

MAVR Commerce is een onderneming die zich richt op online verkoop aan particulieren en bedrijven.

Er zijn situaties waarin jouw persoonsgegevens door MAVR Commerce verwerkt worden. MAVR Commerce verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Het is daarom goed dat je weet wat ermee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MAVR Commerce, neem dan gerust contact met ons op!

MAVR Commerce
Aerwinkelstraat 7
6136 BN Sittard

BTW Nr. NL001835267B24
KVK Nr. 72268875

m.vriesema@telefoonhoesje.nl
+31(0)46-4360982

Welke gegevens worden op welke momenten verzameld en met welk doel?

Er wordt op verschillende momenten persoonsgegevens verwerkt door MAVR Commerce. De situaties waarbij gegevens worden verwerkt worden hieronder toegelicht.

 1. Het verwerken van bestellingen: MAVR Commerce verwerkt jouw gegevens voor het in behandeling nemen en het verwerken van jouw bestelling. Bij het verwerken van een bestelling worden onderstaande gegevens verwerkt:
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Land
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Straat
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Berdrijfsnaam (optioneel)
 • Geboortedatum ( optioneel )
 • BTW-nummer (optioneel)
 • IP Adres
 • Betalingsdata
 • Cookie Hash (uniek persoonsgebonden identificator)
 1. Contact opnemen: Jouw persoonsgegevens worden verwerkt als je contact opneemt met MAVR Commerce via de website. Bij gebruik van het contactformulier op de website wordt jouw naam, taal, IP-adres, telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres verwerkt.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven: MAVR Commerce stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Jouw naam, taal, IP-adres en e-mailadres worden verwerkt via het daarvoor bestemde formulier op de website van MAVR Commerce. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 1. Gebruik van de website: De website van MAVR Commerce verzamelt gegevens over activiteiten op haar website om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics-cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor het verwerken van de gegevens is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De functie ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De analytische cookies hebben daarom geen of geringe gevolgen voor jouw privacy.


Delen van persoonsgegevens met derden

In sommige gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met externe partijen. Met al deze partijen is, indien nodig, een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerkersovereenkomsten liggen op ons kantoor te Urmond ter inzage. Voor het maken van een afspraak om de verwerkersovereenkomsten in te zien kan je contact opnemen met onze klantenservice.

CCV Shop
CCV Shop is de ontwikkelaar van de website van MAVR Commerce. CCV Shop verzorgt ook het onderhoud, de hosting en de beveiliging van de website. Gegevens worden daarom gedeeld en afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Laposta
Nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in daarvoor bestemde lijsten binnen Laposta. Met Laposta is een verwerkersovereenkomst gesloten.

OAMKB Sittard
Voor het verwerken van de administratie deelt MAVR Commerce gegevens met OAMKB Sittard. Er is een verwerkersovereenkomst.

Yuki Software

Voor het verwerken van de administratie deelt MAVR Commerce gegevens met Yuki software. Er is een verwerkersovereenkomst welke deel uit maakt van de algemene voorwaarden van Yuki software.

Google Analytics

Google analytics verwerkt persoonsgegevens over het gebruik van de website van MAVR Commerce. Met Google analytics is een verwerkersovereenkomst gesloten. 

GLS Netherlands
Bestellingen worden verzonden met GLS. Omdat GLS wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

PostNL
Bestellingen worden verzonden met PostNL. Omdat PostNL wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Bpost
Bestellingen worden verzonden met Bpost. Omdat Bpost wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

ING Bank
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door de ING Bank. Omdat ING Bank wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

CCV Pay
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door CCV Pay. Omdat CCV Pay wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Billink
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door Billink. Omdat Billink wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met MAVR Commerce met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor gevraagd worden. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

MAVR Commerce. behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MAVR Commerce dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MAVR Commerce te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Opslag periode

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij jouw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van de dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij MAVR Commerce op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van MAVR Commerce privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
De persoonsgegevens die door MAVR Commerce worden verwerkt zijn toegankelijk via software welke beveiligd is met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens kunnen openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de nodige apparaten.

Medewerkers in dienst van MAVR Commerce of werkzaam ten behoeve van MAVR Commerce zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens waarvan zij kennis kunnen nemen. Indien een medewerker op grond van een wettelijke verplichting jouw gegevens moet verstrekken aan een derde zal je voorafgaand aan de verstrekking geïnformeerd worden tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.

In het geval van een datalek of incident neemt MAVR Commerce contact met je op over de aard van het datalek/incident, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die MAVR Commerce heeft getroffen of zal treffen.

Jouw rechten en onze plichten

 1. Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij MAVR Commerce vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door contact op te nemen met onze klanteservice. Je ontvangt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MAVR Commerce Dit doe je door contact op te nemen met onze klantenservice.
 3. Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MAVR Commerce vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen. Dit doe je door contact op te nemen met onze klantenservice.
 4. Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat MAVR Commerce. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil je niet dat MAVR Commerce jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens stop te zetten. Het gebruik maken van dit recht kan door contact op te nemen met onze klantenservice.

Aanpassen Privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum ga je akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 16 augustus 2018.

Contact

E: info@telefoonhoesje.nl
T: 046-4361234

Molenweg-Zuid 59
6129 PH Urmond

MAVR Commerce
KVK nummer: 72268875
BTW nummer: NL001835267B24


Onze vermelding op sys.keurmerk.info

Telefoonhoesje.nl

Goedkope telefoonhoesjes
Goedkope telefoonaccessoires
Originele A-merk producten
Ruim assortiment
Gratis verzending
Snelle bezorging
Achteraf betalen

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om de beste gebruikservaring te kunnen bieden.